La nostra contrapart

El CAPS de Bluefields

Centre d'Atenció Psicosocial de Bluefields

El CAPS (Centre d’Atenció Psicosocial) de Bluefields és l’eix que vertebra tota la xarxa d’atenció a la salut mental de la RACCS (Regió Autònoma de la Costa Carib Sud) de Nicaragua.
El CAPS ofereix un servei d’atenció i promoció de la salut mental, de prevenció d’addiccions i d’aplicació de tractaments en un públic adult i infantojuvenil.

A partir d’aquest projecte s’incideix en l’atenció directa a adults i menors que pateixen trastorns mentals i/o greus problemàtiques psicosocials, víctimes de violència intrafamiliar i de gènere, i persones amb problemes d’addicció a l’alcohol i altres drogues. Moltes d’aquestes persones es troben en situació d’extrema fragilitat social i alt risc de marginació.

L’equip de professionals del CAPS de Bluefields du a terme activitats d’intercanvi d’experiències tècniques i formació amb professionals del nostre territori.

El CAPS disposa d’un equip específic (de dos professionals) que treballa per capacitar els mestres de les diferents escoles del municipi.

Capacitació i formació de professionals sanitaris de l’hospital regional i dels punts i centres de salut del municipi.

Formació d’estudiants de l’Escola d’Infermeria de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) i de Psicologia de la Universitat de la Regió Autònoma Costa Carib (URACCAN).

Inici, el 2019, d’un projecte d’inserció social i laboral per a persones vinculades a la xarxa d’atenció que es trobin en situació de fragilitat i presentin un risc elevat de marginació social.

El projecte del CAPS està alineat amb el Pla nacional de desenvolupament de l’atenció a la salut del Ministerio de Salud de Nicaragua.

Actuacions principals:
  • Centre de diaRehabilitació de persones amb aspectes deficitaris.
  • Residència Psicosocial
  • Unitat hospitalària d'agutsA l'Hospital Regional Ernesto Sequeira.
  • Unitat de desintoxicació hospitalàriaPer addiccions, al mateix hospital.
  • Comunitat Terapèutica "Campos Azules"Deshabituació i reinserció de persones amb addiccions.

Segueix-nos a les xarxes socials!