Taula rodona sobre Bluefields

Divendres 11 de novembre. 19 h. Centre Cultural La Mercè

Bluefields ahir i avui: la cooperació i la transformació de la ciutat. Realitat o desig?

Des que Girona i Bluefields signessin l’acord per l’agermanament solidari, el 9 de desembre del
1987, ambdós municipis han canviat molt. Com s’ha transformat la ciutat de Bluefields en els
darrers 35 anys? Com ha influït en la vida social, cultural i econòmica local la cooperació
bilateral entre Girona i la ciutat nicaragüenca al llarg d’aquestes tres dècades i mitja? Quines
han estat les principals fites aconseguides en matèria d’alfabetització o en salut de les
poblacions més desafavorides? Com es planteja l’horitzó de futur d’aquest agermanament en
un context de crisis financera global? Societat civil, administracions i universitat debatran
sobre el passat, el present i el futur de Bluefields en el marc de la Commemoració del 35è
aniversari de l’agermanament solidari d’ambdues ciutats.

  • Sra. Núria Pi, regidora de Drets Socials i Cooperació
  • Sr. Gustavo Castro, Alcalde de Bluefields (connexió telemàtica)
  • Sr. Miquel Manté, membre de la Comunitat Terapèutica del Maresme
  • Sr. Genís Otalora, representant de l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador
  • (AEPCFA)

Modera: Joan Lluís Alegret Tejero, doctor en antropologia i ex-professor de la Universitat
Centroamericana de Managua (Nicaragua)

Related Posts

Leave a Reply