Projecte de cooperació internacional

L’any 2000, l’alcaldia de Blue­fields, a la regió autònoma de la Costa Carib Sud de Nicaragua, fa una crida per demanar ajuda per atendre els problemes de salut mental de la seva població.

Amb la voluntat de donar resposta a aquesta demanda, la Comunitat Terapèutica del Maresme inicia aquest projecte amb la creació d’un CAPS (centre d’atenció psicosocial), únic centre d’aquestes característiques en tot el país. Al llarg dels anys el projecte evoluciona amb la creació de nous recursos que complementen el CAPS com a eix central d’una xarxa d’atenció a la salut mental.

A partir del 2010, amb la cooperació de l’Ajuntament de Girona (ciutat agermanada amb Bluefields) i altres institucions destacades de la ciutat que treballen per la salut mental (IAS, fundació DRISSA, Universitat de Girona), la xarxa d’atenció a la salut mental de Blue­fields es consolida. Aquesta xarxa, reconeguda pel Ministeri de Salut nicaragüenc, passa a ser d’àmbit regional (RACCS).

Trets principals del projecte

– Intercanvi continu d’experiències tècniques entre professionals de la salut mental catalans i els equips locals de Blue­fields.
– Estades regulars i viatges de treball recíprocs.
– Acompanyament i suport en la implementació d’un model d’atenció comunitari que té com a eix central les persones.

RACCS

XARXA D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL DE BLUEFIELDS

Atenció

Atenció a tota la població sense distinció d’ètnia, edat, gènere i/o poder adquisitiu.

Formació

Activitats de formació en salut mental a estudiants i professionals de la salut del municipi.

Educació

Programa de prevenció de les drogues a les escoles i a les principals comunitats rurals.

Sensibilització

Programes de ràdio i participació en activitats comunitàries i de promoció de la salut mental.

Segueix-nos a les xarxes socials!